SecureResponse2018-05-24T16:22:47+00:00

SecureResponse

Nyckeln till att mildra effekten av eventuella attacker är reaktionstiden mellan upptäckt och respons. Många företag saknar, i den mån de har vetskapen att något sker den infrastruktur som behövs för att reagera snabbt. SecureLinks tjänster inom SecureResond ger ert företag kunskap att agera. Snabbt, effektivt och i realtid.

  • Tillgänglig 24×7.

  • Snabb isolering av hot för att begränsa skadan vid en attack.

  • Våra experter kan identifiera och kvalificera beteende och effekt av en skadlig kod.

  • Rapid Incident Response är en av flera komponenter som behövs för att uppfylla kraven avseende GDPR.

  • Tjänster inom Incident Response hjälper till med utrotning och återställande efter eventuell överträdelse.

SecureResponse Services

Quarantine
SecureRespond Quarantine är ett tillägg till våra SecureDetect-tjänster.

Läs mer

Malware
SecureRespond Malware är en tjänst som använder både statisk och dynamisk analys.

Läs mer

Incident
SecureRespond koordinerar och nyttjar kunskap mellan människa, process och teknik.

Läs mer
SecureLink Sverige