SecurePrevent2018-05-24T16:19:56+00:00

SecurePrevent

Våra tjänster inom SecurePrevent är utvecklade med målet att förhindra så många attacker som möjligt. Ett bra skydd bygger på en blandning av marknadsledande teknik, säkerhetsexpertis och resurser för att förse er med det 24/7-skydd som ni behöver för att kunna driva ert företag på ett säkert sätt.

  • Minska driftstopp på grund av attacker

  • Minska mängden arbete och kostnader vid attacker

  • Alltid säker, 24×7

  • Avlasta ditt team för att skapa utrymme för förebyggande och strategiskt arbete

  • Bygger på marknadsledande teknik

  • Levereras av vårt stora team med säkerhetsexperter

  • Optimalt skydd baserat på bästa praxis från industrin

SecurePrevent Services

Endpoint
SecurePrevent Endpoint är en managerad tjänst som effektivt skyddar dina klienter 24/7 med hjälp av artificiell intelligens.

Läs mer

Vulnerability Management
SecurePrevent Vulnerability Management minskar risken för attacker samt ger er vital information om era sårbarheter.

Läs mer
SecureLink Sverige