SecureInsight2018-05-24T16:08:05+00:00

SecureInsight

SecureInsight tjänsterna är utvecklade för att hjälpa er utvärdera er säkerhetsnivå och förse er med konkret information kring gap, svagheter och risker.

De konkreta handlingsplanerna gör det enklare att prioritera förbättringar i säkerhetsnivån för att maximera utfallet av investeringar i IT-säkerhet.

Våra tjänster inom SecureInsight är uppdelade inom tre kategorier:

 • SecureInsight Advisory
  • Hjälper er med den övergripande IT-säkerhetsstrategin genom att utvärdera organisationens säkerhetsmognad, utveckla program för att öka säkerhetsmedvetenhet samt förbättra förmågorna att detektera hot.
 • SecureInsight Assess
  • Tjänster som utvärderar och verifierar den interna säkerhetsnivå både gällande människor, processer och teknik.
 • SecureInsight Intelligence
  • Tjänster som tittar på vad som händer utanför er organisation och visualiserar information och aktiviteter som kan påverka organisationens riskprofil.
 • Ger en förståelse för din säkerhetsmognad avseende människor, processer och teknik.

 • Synliggör dina största riskområden, till exempel sårbarheter, konfigurationer eller individer/personas.

 • Hjälper dig att övervaka ert ekosystem för potentiella risker.

 • Hjälper till att övervaka nya sårbarheter, läckor, DarkNet med mera.

 • Hjälper till att hantera hot mot den digitala infrastrukturen, så som domain squatting, falska mobil applikationer, social media eller fishing sidor som imiterar ert varumärke.

SecureInsight Services

Advisory
Utvecklad för att hjälpa kunderna öka sin säkerhetsmedvetenhet och se till att säkerhetsinvesteringar görs där de får största möjliga effekt.

Läs mer

Assess
SecureInsight Assess services är tjänster som verifierar säkerheten från en teknisk synvinkel.

Läs mer

Intelligence
Våra tjänst inom SecureInsight Intelligence ger er operativ, teknisk, taktisk och strategisk intelligens.

Läs mer
SecureLink Sverige