SecureLink lanserar rapport om företags säkerhetsmognad i Europa.

2017-11-27

SecureLink, Europas största oberoende cybersäkerhetsföretag och Managed Security Services-leverantör har släppt sin ”European Security Maturity Insight Report”. Rapporten är baserad på unika analyser av företags mognad inom cybersäkerhet, som gjorts under de senaste tolv månaderna. Rapporten ger en direkt insikt om styrkor, svagheter och utmaningar som organisationer och deras cybersäkerhetsgrupper står inför.

Sedan 2016 har organisationer i hela Europa använt SecureLinks egenutvecklade plattform Security Maturity Assessment, som ger ett strukturerat och kvantitativt tillvägagångssätt för mätning av säkerhetsmognad. Innehållet i denna nya rapport ger nu säkerhetsansvariga inom IT en inblick i framgångsfaktorer och utmaningar för liknande organisationer i Västeuropa.

“Vi är stolta över att kunna förmedla lärdomarna från  våra säkerhetsbedömningar. Från vår position som ledande rådgivare kan vi inte enbart förlita oss på information från tredje part. Det var därför vi för ett år sedan bestämde oss för att ta saken i egna händer. Vi skapade ett verktyg som vi och våra kunder kan använda för att jämföra kvaliteten på cybersäkerheten,” säger Marco Barkmeijer, VD SecureLink.

Tre höjdpunkter från rapporten:

  • 62% av organisationerna har ingen möjlighet att upptäcka säkerhetshändelser
  • Endast 18% av organisationerna använder teknik för att upptäcka sårbarheter i sina system
  • Organisationer ser verkligt värde i nästa generations brandväggar som en princip för förebyggande investeringar.

”IT-säkerhetsansvariga står inför dagliga utmaningar. Att göra lämpliga insatser och prioritera investeringar som minskar risk kräver insikt. Åtgärder utan rätt insikt leder till dåliga resultat. Vi ger nu en möjlighet att basera besluten på rätt grunder”, säger Richard Jones, CISO SecureLink.

Slutsatserna i SecureLinks rapport baseras på verkligt kunddata ur två perspektiv.

Det första fokuserar på människor, process och teknik – de tre kritiska elementen i allt säkerhetsarbete. Det andra fokuserar på förebyggande, upptäckande och responsåtgärder. Det är här styrkor och utmaningar inom cybersäkerhet identifieras. Organisationer prioriterar därefter lämpliga insatser för att förbättra sin säkerhetsmognad, vilket i sin tur minskar deras säkerhetsrisk.

“Vår analys av våra kunders säkerhetsmognad är unik. Vi gjorde det möjligt att erbjuda en snabb, men ändå korrekt och informativ översikt över organisationens säkerhetsmognad från sex perspektiv och i två lager. När kunderna får sina resultat kan de agera omedelbart och förbättra deras säkerhet på ett pragmatiskt sätt som är meningsfullt i varje detalj” avslutar Marco Barkmeijer, VD SecureLink.

Om SecureLink

SecureLink drivs av en stark kombination av artificiella och egentillverkade lösningar. Vi kombinerar marknadsledande teknik med många års erfarenhet av branschens mest begåvade experter, för att förse dig med de tjänster du behöver för att minska din risk. Resultatet är en rad fantastiska fördelar som tillsammans möjliggör ditt företags verksamhet på ett säkert sätt.

Bygga förtroende. Möjliggöra affärer.

Cybersäkerhet handlar inte bara om skydd. Det handlar också om att göra det möjligt. Det handlar om att stärka verksamheten genom att tryggt kunna omfamna innovation, effektivitet och samarbete. Sann cybersäkerhet handlar om att öka värdet genom att bygga förtroende och göra livet enklare för våra kunder. Med andra ord, vi möjliggör din verksamhet på ett säkert sätt

För mer information

www.securelink.se/sma

DOWNLOAD THE REPORT
LEARN MORE ABOUT THE SMA

Marco Barkmeijer, CEO
Phone: +31 88 1234 200
marco.barkmeijer@securelink.nl

Hans Edin, CMO
Phone: + 46 70 688 02 05
hans.edin@securelink.net

2017-11-28T09:29:42+00:0028 november, 2017|
SecureLink Sverige