Web & Application Security2018-05-24T15:49:54+00:00

Web & Application Security

Webapplikationer fortsätter att vara heta mål för attacker. Antingen attackeras själva applikationen eller så används den som mellanhand för sekundära attacker. Attacker utförs med hjälp av metoder som utnyttjar kända problem, såsom cross site scripting eller SQL- injections, men angrepp sker numera i allt högre grad med hjälp av användaruppgifter. Det är därför viktigt att ha skydd som täcker många olika typer av angrepp och attacker.

SecureLink tillhandahåller lösningar för webbapplikationssäkerhet, oavsett om dina webbapplikationer finns lokalt (i ditt datacenter) eller är managerade externt (hosted, cloud, as-a-service).

Skydd mot interna och externa attacker, övervakning av åtkomst och händelsedetektering, är alla säkerhetsåtgärder som borde vara på plats. Med intelligent korrelation och analys, är webapplicationsloggar en viktig faktor för att snabbt upptäcka och avhjälpa säkerhetshändelser.

SecureLink har webbapplikations brandväggar i portföljen som skyddar mot de vanligaste attackerna, åtminstone de top 10 attackerna som beskrivs av OWASP. Webapplikations brandväggar kan ingå i en komplett applikationsleveranslösning, där tillgängligheten kombinerat med säkerheten är en viktig fråga som behöver hanteras korrekt.

SecureLink Sverige