Security Monitoring2018-05-24T15:49:16+00:00

Security Monitoring

För att övervaka din övergripande säkerhet behöver du ha en SIEM, en logg- och event -hanteringslösning. En lösning som fångar och korrelerar alla säkerhetshändelser. En SIEM är inte en ”install and forget” -lösning, det är mer ett verktyg som du kan använda för att få en bra inblick i vad som händer i din miljö.

SecureLink SecureDetect-tjänsten är baserad på SIEM-tekniken och ger våra analytiker verktyget för att undersöka specifika händelser.

En SIEM-lösning kan erbjudas som ett verktyg till kunder, men vi ser att det i de flesta fall erbjuds det som en tjänst paketerad med våra duktiga analytikers kunskap.

SecureLink Sverige