Secure workspace2018-05-24T15:48:56+00:00

Secure workspace

Att leverera applikationer till en användare på ett säkert sätt är ibland en utmaning, speciellt när användaren försöker komma åt program från potentiellt osäkra enheter (BYOD). I det fallet är det viktigt att uppgifterna ligger centralt och att potentiell skadlig kod på den osäkra enheten inte kan komma åt viktig data.

SecureLink Sverige