Datacenter Infrastructure2018-05-24T15:46:48+00:00

Datacenter Infrastructure

SecureLink har historiskt varit aktiv i avancerade nätverksinfrastrukturer. Idag ser vi en utveckling mot att datacenters infrastruktur behöver vara så flexibel som möjligt, det är här SDN fyller en funktion.

Software defined networking (SDN) eller Software defined datacenters (SDDC) ger flexibilitet men också extra säkerhet, via mikrosegmentering har du möjlighet att säkra din trafik i datacentret.

Infrastrukturen för datacentret kan byggas lokalt eller hos en molnleverantör. Det viktigt att ha en integrerad anslutning mellan dessa. Hög tillgänglighet och redundans är nyckelfunktioner i designen.

SecureLink Sverige