Mobile Security2018-05-24T15:46:30+00:00

Mobile Security

En av de viktigaste funktioner användarna förväntar sig idag är: mobilitet. Folk vill kunna arbeta när som helst, var som helst helst och på vilken enhet som helst. De vill använda appar, läsa e-post och redigera innehåll. Antalet olika enheter de använder samtidigt bara ökar.

Detta orsakar utmaningar säkerhetsmässigt. Det handlar om två viktiga saker: förhindra att enheter smittas och upprätthålla kontroll över den data som lagras på dessa enheter. Bärbara datorer är relativt lätta att skydda; mobila enheter å andra sidan är en annan historia. Människor tenderar att installera alla typer av appar, använda olika Wi-Fi-nätverk och vissa låter även någon annan använda sina smartphones ibland. De förväntar sig att kunna göra sitt arbete snabbt och enkelt. När de inte kan göra det här med hjälp av alternativen som tillhandahålls av företaget använder de tredjeparts molntjänster.

Sammantaget blir det förstås bara svårare att kontrollera och hålla enheterna ”rena”.

Lyckligtvis finns det lösningar på dessa problem. Ett alternativ skulle vara: Virtual Desktop Infrastructure eller VDI. VDI håller all data centraliserad samtidigt som användarna ser och känner igen sig, oavsett vilken enhet han eller hon använder. En annan lösning skulle vara att bygga en ‘container’ i mobila enheter som håller arbetsprogrammen och privata appar separerade från varandra. När man använder ‘container’-funktionen kan arbets-appar endast öppnas när enheten är säker, t.ex. genom att använda ett (VPN) eller en annan typ av kryptering.

Lösningen beror på typ av företag; för några är säkerhet viktigast, för andra är det flexibilitet. Det viktigaste är dock att kunna spåra data och se till att den inte hamnar i fel händer. Det finns mer innehåll med känslig data på mobila enheter än någonsin tidigare, vilket gör att det är viktigt att förhindra att data kopieras och skickas via e-post. Även i händelse av stöld eller förlust – finns det åtgärder som kan vidtas. Det är möjligt att fjärrradera data på enheter som är förlorade eller stulna med bara ett knapptryck.

Detta gör det möjligt för användare att få maximal frihet medans integriteten hos företagsdatat övervakas optimalt.

SecureLink Sverige