Identity & Governance2018-05-24T15:48:13+00:00

Identity & Governance

En av de viktigaste delarna i en säkerhetsdesign för SaaS-applikationer är autentisering av användare.

I pressen läser vi ofta om webbapplikationer som hackats. Om man fördjupar sig i ämnet så finner man att användaruppgifterna i många fall har stulits.

Så, å ena sidan vill du självklart ha stark autentisering. Å andra sidan vill du ha en bra användarupplevelsen: men det är inte meningsfullt att autentisera för varje enskild SaaS-applikation om och om igen. Svaret är en IAM-lösning som ger en övergripande katalog för tillgång till alla applikationer i molnet. Resultatet är en multifaktorautentisering för att slippa autentisera per använd applikation.

En riktig IAM-lösning överbrygger lösenordsåtkomst och användarhantering till ett fullständigt identitetshanteringssystem som ger slutanvändarsäkerhet:

  • Medarbetarnas åtkomst till applikationer: ger inloggning på appar och support för BYOD, ger även IT avdelningen ett enkelt sätt att hantera konton och för att säkra automatiserad åtkomst av appar, device management och en flexibel policy
  • Säker mobil användning: provisionera, aktivera SSO och hantera enheter och inbyggda applikationer som en integrerad lösning för mobil användning
  • Flerfaktorautentisering: aktivera flexibla verifieringsalternativ, inklusive SMS, säkerhetsfrågor eller mjuka token
  • HR-driven IT-provisioning: Snabbare, felfri on-boarding med automatiserad anslutning och avregistrering av användare och användandes molnappar drivet av HR-systemet (via Active Directory), applikationer över flera domäner – eventuell nya företagförvärv eller dotterbolag använder egna domäner för att leverera SSO och säkerhet till alla användare
  • Extern tillgång till portaler – Samarbeta med partners mer effektivt och med förmåga att skala en verksamhet och erbjuda ökad tillgänglighet

Plattformen gör det möjligt för organisationer att hantera alla användarinloggningar från en enda plats inklusive mobila enheter med tillgång till företagsdata.

SecureLink Sverige